...
...
...
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
...
Đôi Mi Em Đang U Sầu Đông Nhi - Wowy
...
Khi Con Là Mẹ Đông Nhi
...
Mashup Giận Lòng - Xa Em (Noo's Chill Night) Đông Nhi - Noo Phước Thịnh
...
Hòa Nhịp Con Tim Nhiều ca sĩ
...
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
...
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
...
...
...
...
...
Con Rối Của Em Đông Nhi
...
Kẹt Nguyệt Đông Nhi