...
Lại Gần Hôn Anh Lưu Ánh Loan
...
Lệ Đá Lưu Ánh Loan
...
Chuyện Tình Yêu Lưu Ánh Loan
...
Quê hương ba miền Lưu Ánh Loan
...
...
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
...
Nhớ Cuộc Tình Xa Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Liên Khúc Mưa Nhiều ca sĩ
...
Hãy Quên Anh Mai Tuấn - Lưu Ánh Loan
...
Định Mệnh Lưu Ánh Loan - Huỳnh Trường Thịnh
...
...
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Lưu Ánh Loan
...
Trả Lại Thời Gian Lưu Ánh Loan