...
Còn Gì Cho Nhau Lưu Ánh Loan
...
Cho Vừa Lòng Anh Lưu Ánh Loan
...
...
Đêm Cuối Tình Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Tình Yêu Cách Trở Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
...
Thiên Duyên Tiền Định Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
...
Thương Quá Việt Nam Hữu Thọ - Lưu Ánh Loan
...
Ave Maria Con Dâng Lời Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Lk Vòng Tay Nào Cho Em Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
...
...
Lk Ngày Tết Quê Em, Chúc Tết Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
...
Lời Tạ Từ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
...
Lk Sau Lần Hẹn Cuối Nhiều ca sĩ