...
...
Tàu Về Quê Hương Nhiều ca sĩ
...
Trăng Miền Trung Mai Tuấn
...
...
...
Về Miền Tây Nhiều ca sĩ
...
Về Quê Ngoại Nhiều ca sĩ
...
...
...
...
Tình Đời Mai Tuấn - Hoàng Châu
...
Hãy Quên Anh Mai Tuấn - Lưu Ánh Loan
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Mai Tuấn - Dương Hồng Loan
...
...