...
Lối Về Xóm Nhỏ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Hai Đứa Giận Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Nói Với Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Tình Yêu Ta Trao Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Đêm Nhớ Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Tình Anh Vũ Hoàng
...
Tuyệt Tình Vũ Hoàng