...
Những Ánh Sao Đêm Nguyễn Phi Hùng
...
Người Hà Nội Nguyễn Phi Hùng
...
...
Hồn Việt Nguyễn Phi Hùng
...
Vào Xuân Nguyễn Phi Hùng
...
Như Chưa Từng Chia Tay. Nguyễn Phi Hùng
...
Sẽ Không Phải Chia Đôi. Nguyễn Phi Hùng
...
Xuân Yêu Thương (Remix) Nguyễn Phi Hùng
...
Trái Tim Phiêu Lãng. Nguyễn Phi Hùng - Nhã Ca
...
Xin Em Hãy Gõ Ba Tiếng. Nguyễn Phi Hùng
...
Việt Nam Quê Hương Tôi. Nguyễn Phi Hùng
...
Không Cảm Xúc (Remix) Ngọc Sơn - Nguyễn Phi Hùng
...
Dáng Em (Remix) Ngọc Sơn - Nguyễn Phi Hùng
...
Mùa Xuân Xôn Xao Vy Oanh - Nguyễn Phi Hùng
...
Thiên Đường Trong Tim Nguyễn Phi Hùng