...
Thương Vợ Chân Ngắn Hồng Quyên - Tiết Cương
...
Lý Phận Người Long Hồ - Hồng Quyên
...
Mất Nhau Rồi Đan Trường - Hồng Quyên
...
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Long Hồ - Hồng Quyên
...
Tình Yêu Cách Trở Hồng Quyên
...
...
Trà Vinh Nghĩa Nặng Tình Nồng Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
...
Tình Thắm Duyên Quê Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
...
Hai Lối Mộng Vũ Duy - Hồng Quyên
...
Gõ Cửa Trái Tim Hồng Quyên - Puol Lê
...
...
Đêm Tâm Sự 1975 Ân Thiên Vỹ - Hồng Quyên
...
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
...
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
...
Mùa Xuân Cưới Em Khánh Bình - Hồng Quyên