...
Nhớ Nhớ Nhớ Ngô Kiến Huy
...
Bạn Thân Tôi Noo Phước Thịnh - Ngô Kiến Huy
...
Làm Sao Để Thương Ngô Kiến Huy
...
...
Giả Vờ Yêu Ngô Kiến Huy
...
Tình Còn Vương Vấn Ngô Kiến Huy - Thanh Thảo
...
Nghi ngờ Ngô Kiến Huy
...
Nhật Kí Tím Ngô Kiến Huy
...
Về Với Yêu Thương Gia Hân - Ngô Kiến Huy
...
Mùa hè yêu thương Nhiều ca sĩ
...
Tình thơ Đông Nhi - Ngô Kiến Huy
...
Bí Mật Của Hạnh Phúc Đông Nhi - Ngô Kiến Huy
...
Tình Thơ Đông Nhi - Ngô Kiến Huy
...
Goc Pho Ky Niem Ngô Kiến Huy
...
Niem Dau Rieng Anh Ngô Kiến Huy