...
Mừng Xuân Miền Tây Khưu Huy Vũ
...
Miền Tây Quê Tôi Khưu Huy Vũ
...
Về Quê Ngoại Khưu Huy Vũ
...
Bến Sông Chờ Khưu Huy Vũ
...
Bến Sông Chờ Remix Khưu Huy Vũ
...
Trách Ai Vô Tình Khưu Huy Vũ
...
...
Vùng Lá Me Bay Khưu Huy Vũ
...
...
Tình Nghèo Có Nhau Hà My - Khưu Huy Vũ
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Sao Em Lừa Dối Khưu Huy Vũ
...