...
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Giọt Lệ Đài Trang Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Gãy Đôi Cùng Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
...
Đường Tình Đôi Ngả Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
...
Đón Xuân Remix Khưu Huy Vũ
...
Đạo Làm Con Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
...
Đập Vỡ Cây Đàn Khưu Huy Vũ - Lê Minh Trung
...
Đồi Thông Hai Mộ Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Giáng Tiên
...
Đau Xót Lý Mồ Côi Khưu Huy Vũ
...
Dấu Tình Sầu Khưu Huy Vũ
...
Công Ơn Cha Mẹ Khưu Huy Vũ
...
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Khưu Huy Vũ - Bích Phương
...
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân