...
Cõi Nhớ Khưu Huy Vũ
...
Ngày Tết Việt Nam Khưu Huy Vũ
...
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ
...
...
...
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
...
Anh Ba Hưng Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Tội Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
...
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
...
Tình Quê Miền Tây Nhiều ca sĩ
...
Làm Dâu Xứ Lạ Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Mời Anh Về Thăm Quê Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Minh Luân
...
Hình Bóng Quê Nhà Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Quê Miền Tây Khưu Huy Vũ