...
Đôi mắt người xưa Đăng Nguyên
...
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
...
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
...
...
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh
...
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
...
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
...
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
...
LK Thân Phận Đăng Nguyên
...
LK Thói Đời Nhiều Ca Sĩ - Đăng Nguyên
...
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ
...
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
...
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
...
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên