...
Phận Xa Cha Mẹ Quỳnh Vy
...
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
...
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
...
Thương lắm mình ơi Đăng Nguyên
...
Sa mưa giông Đăng Nguyên
...
Sầu đâu quê ngoại Đăng Nguyên
...
Đôi mắt người xưa Đăng Nguyên
...
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
...
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
...
...
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh
...
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
...
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
...
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
...
LK Thân Phận Đăng Nguyên