...
Rối Bời Kim Ny Ngọc
...
...
Giá chưa từng yêu nhau Đinh Kiến Phong - Kim Ny Ngọc
...
...
...
...
Những Đồi Hoa Sim Kim Ny Ngọc
...
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
Bao lần em khóc Kim Ny Ngọc
...
Lời Hứa Vội Tàn Kim Ny Ngọc
...
...
Lam tuong anh yeu em Kim Ny Ngọc
...
...
...
Em sợ định mệnh Kim Ny Ngọc