...
Tấm Ảnh Ngày Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Tấm Ảnh Không Hồn Nhiều ca sĩ
...
Ngày Buồn Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Một Mình Thôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Lối Thu Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Khi Đã Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Hương Thầm Nhiều ca sĩ
...
Hai Vì Sao Lạc Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Hai Lối Mộng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Giọt Lệ Sầu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Chiều Sân Ga Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Buồn Trong Kỷ Niệm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Anh Hãy Về Đi Nhiều ca sĩ
...
Tình Đời Mai Tuấn - Hoàng Châu
...
Mưa Rừng Ngọc Sơn - Hoàng Châu