...
Về Thăm Quê Mẹ Khưu Huy Vũ
...
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Bạn Thân Khưu Huy Vũ - Huỳnh Tân
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đoạn Tái Bút Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Hết Ân Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Về Quê Ngoại Remix Nhiều ca sĩ
...
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Thương Về Miền Trung Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
...
Tình Tri Kỷ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Yêu Mãi Ngàn Năm (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc