...
Người Tình Không Đến Ngọc Kiều Oanh
...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Ngọc Kiều Oanh
...
Xuân Xa Nhà Ngọc Kiều Oanh
...
Cát Bụi Cuộc Đời Ngọc Kiều Oanh
...
Sông Quê Thanh Hiền - Ngọc Kiều Oanh
...
Duyên Phận Ngọc Kiều Oanh
...
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Ngọc Kiều Oanh
...
Mấy Nhịp Cầu Tre Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Chuyện Người Con Gái Ngọc Kiều Oanh
...
Đừng Nói Xa Nhau Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Con Quy Y Tam Bảo. Ngọc Kiều Oanh
...
...
Em Về Miền Tây. Ngọc Kiều Oanh
...
...
Gió Lên. Ngọc Kiều Oanh