...
Tình Xuân (Vọng Cổ). Ngọc Kiều Oanh
...
Về Thăm Lại Bình Dương. Ngọc Kiều Oanh
...
Nhớ người tình xa Ngọc Kiều Oanh
...
Mưa trên quê hương Ngọc Kiều Oanh
...
Màu hoa bí Lâm Bảo Phi - Ngọc Kiều Oanh
...
Nhạt nắng Ngọc Kiều Oanh
...
Tâm Sự Đời Tôi Ngọc Kiều Oanh
...
Phải lòng cô gái Bến Tre Ngọc Kiều Oanh
...
Nụ thương sen hồng Ngọc Kiều Oanh
...
Lk Tình đẹp quê hương Ngọc Kiều Oanh
...
Tình đẹp Hậu Giang Phuong Huynh - Ngọc Kiều Oanh
...
Thương nhớ cậu Hai Ngọc Kiều Oanh
...
Mẹ tôi rước dâu Ngọc Kiều Oanh
...
Gần lắm Trường Sa Ngọc Kiều Oanh
...
Đón xuân này nhớ xuân xưa (Vọng cổ) Phuong Huynh - Ngọc Kiều Oanh