...
Giã Từ Mai Tuấn - Lê Sang
...
Đồi Thông Hai Mộ Mai Tuấn - Lâm Bảo Phi
...
Sầu Lẻ Bóng Mai Tuấn - Huỳnh Thật
...
Không Bao Giờ Quên Em Mai Tuấn - Huỳnh Thật
...
Tình Nghèo Có Nhau Mai Tuấn - Hồng Phượng
...
Tình Đồng Chí Mai Tuấn - Hải Đăng
...
Con Đường Mang Tên Em Mai Tuấn - Đoàn Minh
...
Đừng Nói Xa Nhau Mai Tuấn - Bích Thảo
...
Xuân Vắng Mẹ Mai Tuấn
...
Xót Xa Tình Mai Tuấn
...
Xin Trả Em Về Mai Tuấn
...
Vu Vơ Mai Tuấn
...
...
...
Thiên Ý Mai Tuấn