...
...
...
...
...
...
Hồng Nhan Lê Sang
...
...
...
Đắp mộ cuộc tình Randy - Lê Sang
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lê Sang - Ngọc Kiều Oanh
...
Nhớ Người Yêu Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
...
Biết nói gì đây Lê Sang - Phạm Nhật Sơn
...
Hát Nữa Đi Em Châu Thanh - Lê Sang
...
Nối Nhịp Cầu Tre Lê Sang - Lưu Ánh Loan