...
Mẹ Thương Phương Thanh
...
...
...
Đêm Lao Xao (2015 Ver.) Phương Thanh
...
Đêm Đông Phương Thanh
...
Con Cò Phương Thanh
...
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phương Thanh
...
Chờ Người Phương Thanh
...
Ca Dao Em Và Tôi Phương Thanh
...
...
Về Quê (Live) Phương Thanh
...
Trống Vắng (Live) Phương Thanh
...
...