...
Chia Tay Vì Quá Hiểu Vũ Duy Khánh
...
Vợ yêu Vũ Duy Khánh - Khắc Anh
...
I Know Mr.a - Dương Edward
...
Tôi Người Việt Nam Vũ Duy Khánh
...
Anh Sẽ Về Sớm Thôi Vũ Duy Khánh
...
Mưa Trên Cuộc Tình (Acoustic Cover) Dương Edward - Tùng Acoustic
...
...
Fuck Yourself Mr.t - Dương Edward
...
Cũng bởi vì phê Vũ Duy Khánh
...
Bèo Dạt Mây Trôi (Remix) Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Trống Cơm (Remix) Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
...
Khoc Acoustic Ver Vũ Duy Khánh
...
Đau (Acoustic Ver.) Vũ Duy Khánh
...
Buồn (Acoustic Ver.) Vũ Duy Khánh