...
Tình Đời Thanh Thảo - Đan Nguyên
...
Ta Chẳng Còn Ai Thanh Thảo - Hoài Phương
...
Có Quên Được Đâu Thanh Thảo - Hoài Phương
...
...
Một Thuở Yêu Người Lam Trường - Thanh Thảo
...
LK Búp Bê (New Ver.) Thanh Thảo - Justin Nguyễn
...
Yêu Mãi Ngàn Năm Đan Trường - Thanh Thảo
...
Baby One More Time Thanh Thảo
...
Anh Sai Rồi Cao Thái Sơn - Thanh Thảo
...
Ảo Mộng Tình Yêu Dương Triệu Vũ - Thanh Thảo
...
...
Vị Ngọt Đôi Môi Thanh Thảo - Quang Dũng
...
Cỏ Úa Thanh Thảo - Quang Dũng
...
...