...
Tiếng khóc trẻ thơ Lương Tấn Đạt
...
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
...
Thương người nơi xứ lạ Lương Tấn Đạt
...
Sóc sờ bai Sóc Trăng Lương Tấn Đạt
...
Người tình trăm năm Lương Tấn Đạt
...
Người mang tâm sự Lương Tấn Đạt
...
Ngày còn em bên tôi Lương Tấn Đạt
...
Mình ơi Lương Tấn Đạt
...
Lỗi hẹn cùng ca dao Lương Tấn Đạt
...
Hoa tím ngày xưa Lương Tấn Đạt
...
Hai mái nhà tranh Lương Tấn Đạt
...
Đừng nhắc chuyện lòng Lương Tấn Đạt
...
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
...
Bến sông buồn Lương Tấn Đạt
...
Anh về miền Tây Lương Tấn Đạt