...
Mùa Xuân Xa Quê Phương Anh - Phương Ý
...
...
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
...
Chỉ Một Tình Yêu Phương Anh
...
...
Câu Chuyện Đầu Năm Phương Ý - Phương Anh Bolero
...
Chiều Xuân Xa Nhà Phương Ý - Phương Anh Bolero
...
Ngày Xưa Anh Nói Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Tình Bơ Vơ Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Hai Mùa Noel Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Đính Ước Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Đêm Tâm Sự Phương Anh - Huỳnh Thật
...
...
Tâm Sự Ngày Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
...
What is the luv LK - Phương Anh