...
Đành Tiễn Em Văn Mai Hương
...
Giấc Mơ Thức Tỉnh Văn Mai Hương
...
...
Lối Thu Em Về Quốc Thiên - Văn Mai Hương
...
Một Ngày Hay Trăm Năm Văn Mai Hương
...
...
Nếu Như Anh Đến Văn Mai Hương
...
...
...
Ngày Mới Trắng Hồng Văn Mai Hương
...
Ngày Em 18 Văn Mai Hương
...
Rạng Rỡ 18 Văn Mai Hương
...
Riêng Mình Anh Thôi Văn Mai Hương
...
Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau Văn Mai Hương
...
Tango Trao Em Văn Mai Hương