...
7DAYS Phú Quí
...
EM BÉ ƠI Phú Quí
...
Phía Sau Money Phú Quí
...
Baby Girl (Beat) Phú Quí
...
...
...
Baby Girl Phú Quí
...
Nhớ Phú Quí
...
12 Tháng Beat Phú Quí
...
12 Tháng Phú Quí
...
Chút Vấn Vương Phú Quí - Đức Lợi
...
No Tune 2 Phú Quí
...
Ai Mang Tình Anh Phú Quí - Phú Em
...
Anh Muốn Phú Quí
...
Tường Vi Trắng Phú Quí - Green