...
Đêm trăn trở Khang Lê
...
Cõi nhớ Khang Lê
...
Cho Vừa Lòng Em Khang Lê
...
Thương cô gái Bến Tre Khang Lê - Phương Lan
...
Dù anh nghèo Khang Lê - Phương Lan
...
Nhánh Lan Rừng Khang Lê
...
...
...
Nhớ nhau hoài Khang Lê
...
...
Chuyện ba mùa mưa Khang Lê - Lý Diệu Linh
...
Em bo anh danh sao Khang Lê
...
Com tam dem Khang Lê
...
Thang ut Khang Lê
...
Bông ô môi Khang Lê - Hoa Phượng