...
Yêu trong nghịch cảnh Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
...
...
Về Với Quê Anh Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Trót Đã Yêu Em Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Trách Ai Vọng Phu Lưu Ánh Loan
...
Tình Nồng Cháy Lưu Ánh Loan
...
Tình Lúa Duyên Trăng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Tình Chỉ Đẹp Lưu Ánh Loan
...
Tiếc Câu Duyên Nợ Quốc Đại - Lưu Ánh Loan
...
Thuyền Về Bến Xưa Lưu Ánh Loan - Giang Trường
...
Thương Nhớ Mẹ Già Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Tâm Sự Nàng Xuân Lưu Ánh Loan - Đặng Trí Trung
...
Thì Thầm Mùa Xuân Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
...
...
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng