...
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
...
Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh
...
Nỗi Lòng Tha Hương Hồ Quang Lộc
...
...
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
...
Có Được Gì Đâu Hồ Quang Lộc
...
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Hồ Quang Lộc - Bảo Vân
...
Đứa Bé Mồ Côi Hồ Quang Lộc
...
Em Là Mùa Xuân Hồ Quang Lộc
...
Giăng Câu Hồ Quang Lộc - Ngọc Ánh
...
Tát Nước Đầu Đình Hồ Quang Lộc
...
Xuân Quê Tôi Hồ Quang Lộc
...
Trái Tim Ngây Ngô Hồ Quang Lộc
...
Tình Đẹp Quê Hương Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
...
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên