...
7DAYS Phú Quí
...
EM BÉ ƠI Phú Quí
...
Phía Sau Money Phú Quí
...
Baby Girl (Beat) Phú Quí
...
...
...
Baby Girl Phú Quí
...
Nhớ Beat Phú Quí
...
Nhớ Phú Quí
...
12 Tháng Beat Phú Quí
...
12 Tháng Phú Quí
...
Chút Vấn Vương Phú Quí - Đức Lợi
...
Ai Mang Tình Anh Phú Quí - Phú Em
...
Anh Muốn Phú Quí
...
Tường Vi Trắng Phú Quí - Green