...
...
I Just Wanna Say (Remix) Bằng Cường
...
Xin Lỗi Tình Yêu Này Bằng Cường
...
Yêu Thật - Thật Khó Bằng Cường
...
Duyên tại ý trời Bằng Cường
...
Chỉ còn là ký ức Bằng Cường
...
...
Yêu Cô Bạn Thân (Beat) Bằng Cường
...
Cánh Hồng Xuân Beat Nhiều ca sĩ
...
Cánh Hồng Xuân Nhiều ca sĩ
...
Lời Xin Lỗi Từ Anh Bằng Cường
...
Xuân Hoan Ca Nhiều ca sĩ
...
Xuân Hoan Ca Beat Nhiều ca sĩ
...
Ái Tình Beat Bằng Cường
...
Người Xa Lạ Bằng Cường