...
Đêm trăng tu thành đạo Quang Trường - Tốp ca
...
Hát trên đất nước anh hùng Đông Quân - Tốp ca
...
...
Tình yêu vững bền của ngài Thanh Trúc - Tốp ca
...
...
Chúa tuyệt vời Thanh Trúc - Tốp ca
...
...
Khúc Hát Giao Mùa Tốp ca - Dương Diễm Duyên
...
Trăng rằm tháng tư Trung Hậu - Tốp ca
...
...
...
Ta đi tìm em Tốp ca - Nguyễn Nhật Tân
...
Thương về miền Trung Tốp ca - Lê Sang
...
...
Sao em nỡ vội lấy chồng Ngọc Liên - Tốp ca