...
Đành Thôi Quên Lãng Cẩm Ly - Vân Quang Long
...
Phượng buồn Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Ly
...
Ảo Mộng Tình Yêu Đan Trường - Cẩm Ly
...
Đã Xa Cuộc Tình Cẩm Ly - Minh Tuyết
...
Kỉ niệm nào buồn Cẩm Ly - Quang Linh
...
Phút Biệt Ly Cẩm Ly - Vân Quang Long
...
Nợ duyên Cẩm Ly - Hoài Linh
...
Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly - Hoài Linh
...
Sầu tím thiệp hồng Cẩm Ly - Quốc Đại
...
Cafe miệt vườn Cẩm Ly - Quốc Đại
...
Ngày Không Em Cẩm Ly - Quốc Đại
...
Duyên Kiếp Đan Trường - Cẩm Ly
...
Ảo mộng tình yêu Đan Trường - Cẩm Ly
...
Trở lại phố cũ Đan Trường - Cẩm Ly
...