...
Gõ Cửa Trái Tim Dạ Lý Hương - Lương Quốc Thiên
...
Chiều Cuối Tuần Lương Quốc Thiên