...
...
Thành Phố Buồn Ngọc Anh - Anh Khang
...
Tiếng Gió Hát Anh Khang - Vương Dung
...
...
Ngứa Cổ Hát Chơi Anh Khang - Vương Dung
...
...
...
...
...
Hoa Cỏ Mùa Xuân Ngọc Anh - Anh Khang
...
Bèo Dạt Mây Trôi Anh Khang - Quang Thắng
...
...
...
Lời Ru Ngọt Ngào Anh Khang - Tạ Quang Thắng
...
Em Tôi Anh Khang - Thùy Chi