...
Mưa Rừng Đăng Nguyên
...
Nếu Em Đừng Hẹn Đăng Nguyên
...
Thương Lắm Mình Ơi Đăng Nguyên - Ngô Tiến Minh
...
...
Thương Nhớ Người Dưng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
...
Bức tranh cuối Nhiều Ca Sĩ - Megazetz
...
...
...
chẳng giống giáng sinh Nhiều Ca Sĩ - Lu.
...
Đón Santa Đến Chơi Nhiều ca sĩ
...
Say Như Không Say Nhiều Ca Sĩ - D.Blue
...
Gọi Tên Bốn Mùa Nhiều ca sĩ
...
Chúc Xuân Vui Vẻ Ngọc Sơn - Nhiều Ca Sĩ
...
Khát Vọng Nhiều Ca Sĩ - Khương Hùng
...
Lk1 Khúc Ca Ngày Mùa Tống Hạo Nhiên - Nhiều Ca Sĩ