...
Đánh Mất A Tuân
...
LK Thì Thầm Mùa Xuân Nhiều ca sĩ
...
Bài Ca Tết Cho Em Hồ Việt Trung - Khánh Bình
...
Xuân Yêu Thương Hồ Việt Trung
...
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
...
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
...
Có Yêu Đâu Mà Chia Tay Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
...
Tội tình Lương Gia Huy - Hồ Việt Trung
...
...
Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
...
Giận Hờn Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
...
Rao Bán Vần Thơ Say Hồ Việt Trung
...
...
...
Đời cá độ Hồ Việt Trung