...
Cát Bụi Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Ru Đời Đi Nhé Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Phôi Pha Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Ru Ta Ngậm Ngùi Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
...
Thương Lắm Tóc Dài Ơi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
...
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
...
LK Tâm Sự Ngày Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên