...
Miền Tây Quê Tôi Khưu Huy Vũ
...
Về Quê Ngoại Khưu Huy Vũ
...
Bến Sông Chờ Khưu Huy Vũ
...
Bến Sông Chờ Remix Khưu Huy Vũ
...
Em Đi Trên Cỏ Non Quỳnh Trang - Quân Bảo
...
Trách Ai Vô Tình Khưu Huy Vũ
...
...
Vùng Lá Me Bay Khưu Huy Vũ
...
...
Tình Nghèo Có Nhau Hà My - Khưu Huy Vũ
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Chuyen Tau Hoang Hon 1975 Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Mưa Qua Phố Vắng Khưu Huy Vũ
...