...
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào
...
Đôi Mắt Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
...
Đoản Ca Xuân (Remix) Khưu Huy Vũ
...
Dù Anh Nghèo (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Hành Trình Trên Đất Phù Sa (Remix) Võ Minh Lâm - Khưu Huy Vũ
...
Nắm Tay Anh Chặt Em Nhé Sơn Ca - Khưu Huy Vũ
...
Anh Tí Anh Tèo Nhiều ca sĩ
...
Chung Một Dòng Sông Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Cho Anh Được Làm Quen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nát Ruột Chia Tay Khưu Huy Vũ
...
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Thôi Em Về Đi Em Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Con Đò Lỡ Hẹn Khưu Huy Vũ
...
Út Mén Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang