...
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Hoàng Minh Thắng
...
Chuyện Tình Bên Ao Cá Hoàng Minh Thắng
...
Chuyện Ba Mùa Mưa Hoàng Minh Thắng
...
Chiều Nước Lũ Hoàng Minh Thắng
...
Buồn Con Sáo Sậu Hoàng Minh Thắng
...
Bến Sông Chờ Hoàng Minh Thắng
...
Bài Ca Tết Cho Em Hoàng Minh Thắng
...
Bạc Liêu Hoài Cổ Hoàng Minh Thắng
...
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Hoàng Minh Thắng
...
Anh Về Miền Tây Hoàng Minh Thắng
...
Ai Ra Xứ Huế Hoàng Minh Thắng
...
Ao Cá Đợi Chờ Hoàng Minh Thắng
...
Neo Đậu Bến Quê Hoàng Minh Thắng
...
Đơn Côi Chiếc Bóng Hoàng Minh Thắng
...
Dòng Đời Hoàng Minh Thắng