...
Tình xa ngàn khơi Vân Quang Long
...
Em ơi đừng đổi thay Vân Quang Long
...
Để một lần anh nói Vân Quang Long
...
Bé mắt nhung Vân Quang Long
...
Đêm màu hồng Vân Quang Long
...
Bước chân phong trần Vân Quang Long
...
Phút biệt ly Vân Quang Long
...
Lại một lần Vân Quang Long
...
Tình như chiếc lá Vân Quang Long
...
Người tình cô đơn Vân Quang Long
...
Nhật ký cho ai Vân Quang Long
...
Tình héo mòn Vân Quang Long
...
Tình xa Vân Quang Long
...
Tình đã muộn màng Vân Quang Long
...
Lạc mất tuổi thơ Vân Quang Long