...
Chiều Cuối Tuần Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Đừng Nói Xa Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Gió Lạnh Đêm Hè Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Dìu Nhau Về Bến Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Lối Về Xóm Nhỏ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Hai Đứa Giận Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Nói Với Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Tình Yêu Ta Trao Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...