...
...
...
Túp Lều Vàng (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Nboro
...
Yêu Là Cưới (Remix) Nguyễn Đình Vũ
...
Nhỏ Ơi (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
...
...
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
...
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
...
Túp Lều Vàng Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
...
Tàu Về Quê Hương (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
...
Vợ Người Ta (Remix) Nguyễn Đình Vũ
...
...
Vách Ngọc Ngà (Cover) Nguyễn Đình Vũ
...
Tự Trách Bản Thân (Cover) Nguyễn Đình Vũ
...
Tự Tâm (Cover) Nguyễn Đình Vũ