...
...
...
Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ - Lê Sang
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Phiên Chợ Sông Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Đêm Tạ Từ Lê Sang - Tony Tèo
...
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
...
...
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Lk Sau Lần Hẹn Cuối Nhiều ca sĩ
...
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
...
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
...
Đẹp Lòng Người Thương Lê Sang - Dương Hồng Loan