...
Tâm Sự Chàng Ca Sĩ Hoàng Tú Minh
...
Trang Nhật Ký Hoàng Tú Minh
...
Tình Ngăn Đôi Bờ Hoàng Tú Minh
...
Đoạn Tuyệt Hoàng Tú Minh
...
Tình Nghèo Có Nhau Hương Ly - Hoàng Tú Minh
...
...
Hàn Mặc Tử Hoàng Tú Minh
...
Đừng Nói Xa Nhau Hoàng Tú Minh - Trinh Tuyết Hương
...
Đúng Là Đàn Bà Remix Hoàng Tú Minh
...
Đồi Thông Hai Mộ Hoàng Tú Minh
...
Đôi Mắt Người Xưa Hoàng Tú Minh
...
Đập Vỡ Cây Đàn Hoàng Tú Minh
...
Chiều Quê Nhớ Mẹ Hoàng Tú Minh
...
Chiếc Áo Bà Ba Hoàng Tú Minh - Tân Duy Khánh
...
Bốn Năm Lần Remix Hoàng Tú Minh