Lưu Viết Phương
Thương thầm Lưu Viết Phương
Xin lỗi anh đã sai Lưu Viết Phương
Yêu thiệt mà Lưu Viết Phương
Sầu tím thiệp hồng Ngọc Nhung - Lưu Viết Phương
Đẹp trai khổ quá Lưu Viết Phương
Hãy xem là giấc mơ Lưu Viết Phương
Tuyết tan Lưu Viết Phương
Nhớ Cần Thơ Lưu Viết Phương
Thua một ngưới dưng Lưu Viết Phương
Tình cha Lưu Viết Phương
Nỗi buồn mẹ tôi Lưu Viết Phương
Teen vọng cổ Lưu Viết Phương
Bà năm Lưu Viết Phương
24 giờ nhớ em Lưu Viết Phương
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

01
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

02
Nhớ người hay nhớ

Châu Đăng Khoa - Khói

03
Hóa Tương Tư

Anh Rồng

04
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

06
07
Tình Yêu Màu Hồng

Xám - Hồ Văn Quý

08
Nhớ Người Hay Nhớ

Nhiều ca sĩ

09
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

10
Thế Thái

Hương Ly

11
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

12
Ép Duyên

Nam Anh - Yuni Boo

13
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

01
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

02
Nhớ người hay nhớ

Châu Đăng Khoa - Khói

03
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

06
Hóa Tương Tư

Anh Rồng

07
08
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

09
10
Ép Duyên

Nam Anh - Yuni Boo

12