...
Nói với người tình Trung Hậu - Khang Lê
...
Người tình không đến Hà My - Khang Lê
...
Ngày đá đơm bông Trung Hậu - Khang Lê
...
Một mình thôi Trung Hậu - Khang Lê
...
Mẹ từ bi Khang Lê
...
...
Khi đã yêu Hà My - Khang Lê
...
Hai kỷ niệm một chuyến đi Khang Lê - Bảo Vân
...
Giọng ca dĩ vãng Hà My - Khang Lê
...
Giã từ cố đô Hà My - Khang Lê
...
Đám cưới nghèo Khang Lê - Bảo Vân
...
Căn nhà màu tím Trung Hậu - Khang Lê
...
Biết nói gì đây Hà My - Khang Lê
...
Nỗi lòng Khang Lê
...
Chỉ là hẹn ước Khang Lê - Lý Diệu Linh