...
Rồi Mai Tôi Đưa Em Ngô Quang Vinh
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Ngô Quang Vinh
...
Hoa Nở Về Đêm Ngô Quang Vinh
...
Hạ Trắng Ngô Quang Vinh
...
Mắt Lệ Cho Người Ngô Quang Vinh
...
Như Cánh Vạc Bay Ngô Quang Vinh
...
Nghe Những Tàn Phai Ngô Quang Vinh
...
Một Lời Cuối Cho Em Ngô Quang Vinh
...
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Ngô Quang Vinh
...
Không 2 Ngô Quang Vinh
...
Bơ Vơ Ngô Quang Vinh
...
Không 1 Ngô Quang Vinh
...
Cô Đơn Ngô Quang Vinh
...
Tình Khúc Chiều Mưa Ngô Quang Vinh
...
Buồn Ơi! Chào Mi Ngô Quang Vinh