...
Khúc Mưa . Ngô Quang Vinh
...
Im Lặng Đêm Hà Nội . Ngô Quang Vinh
...
...
Đêm Cô Đơn Ngô Quang Vinh
...
Đánh Thức Trái Tim Ngô Quang Vinh
...
Cát Bụi Ngô Quang Vinh
...
Bống Bồng Ơi Ngô Quang Vinh
...
Phôi Pha Ngô Quang Vinh
...
Lời Thiên Thu Gọi Ngô Quang Vinh
...
Mưa Hồng Ngô Quang Vinh
...
Biển Nhớ Ngô Quang Vinh
...
Sóng Về Đâu Ngô Quang Vinh